Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 112


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 112
18.04.2007

Katsaus

STLTK § 112

Vs. terveysjohtaja Mauno Saari kertoi lautakunnalle noro-virustilanteesta Kajaanin terveyskeskuksen akuuttiosastolla ja sen vaikutuksista potilassijoituksiin.

Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtaja Päivi Nykänen jakoi lautakunnalle kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosta ympäristöterveydenhuollon osalta 28.3.2007 saapunut ministeriöiden (STM, KTM ja MMM) antamat suositukset suunnittelussa huomioon otettavista asioista.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________


Edellinen asia | Seuraava asia©