Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 91
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 91
18.04.2007

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015

STLTK § 91

Vuonna 2006 maakunnan suunnittelu- ja kehittämisyksikön johdolla on monien eri tahojen yhteistyönä ja Efeko Oy:n konsulttien avulla laadittu kuntayhtymään konsernitason strateginen suunnitelma 2007-2015.

Suunnitelmaa on käsitelty maakuntahallituksen kokouksissa 13.3.2006 ja 9.10.2006 sekä maakuntavaltuuston kokouksissa 29.5.2006 ja 30.10.2006. Suunnitelmaa on käsitelty myös jäsenkuntien kanssa järjestetyissä seudullisissa kokouksissa. Maakunnan koko henkilöstöllä on ollut mahdollisuus esittää kannanottoja suunnitelmaan.

Erillisliitteenä lautakunnalle jaetaan maakuntavaltuuston 26.2.2007 § 25 hyväksymä Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015. Se suuntaa ja tukee maakunnan johtamis- ja kehittämistyötä. Tavoitteena on, että maakunta pystyy reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja toimintaansa kohtaan osoitettuihin vaateisiin, pystyy parantamaan toimintansa laatua ja vaikuttavuutta sekä saavuttamaan asetetut päämäärät.

Erillisliite nro: 1

Lisätietoja asiasta antavat kehittämisjohtaja Juhani Kärkkäinen, puh. 6155 4211, 044 710 0858 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee Kainuun maakunta -kuntayhtymän strategisesta suunnitelmasta vuosille 2007-2015 ja merkitsee sen tietoonsa saatetuksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hvyäksyi päätösehdotuksen.

Asiaa lautakunnalle esitteli kehittämisjohtaja Juhani Kärkkäinen, hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12:36 .

__________

©