Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 92Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 92
18.04.2007

Toiminnan rajaus ja jatkosuunnitteluohjeet

STLTK § 92

1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut

Mielenterveyspalvelut ja riippuvuuksien hoito:

Osasto 13, sulku 22.6. -29.7.07

A-klinikka, sulku 9.7.-22.7.07

Konservatiivinen vastuualue:

Koronaariangiografia -toiminta, sulku 9.7.-5.8.07

Keuhkosairauksien poliklinikka, sulku 18.6.-22.7.07

Ihotautien poliklinikka, sulku 16.7.-5.8.07

Neurologian poliklinikka, sulku 9.7.-15.7.07

Operatiivinen vastuualue:

Osasto 6 suljettu 2.7.-12.8.07 (sulku viikkoa pidempi kuin aikaisemmissa säästösuunnitelmissa ilmoitettu, tämä on järkevin vaihtoehto ottaen huomioon leikkaus-anestesian supistukset ja gastroenterologien lomat)

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka suljettu 2.7-15.7.07

Terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoiminta:

Kesäajan supistukset ja sulut 25.6-29.7.2007 (päivystystoiminta)

Kajaanin seutu:

Ristijärvellä, Vuolijoella ja Lehtikankaalla vastaanottotoiminta on suljettu em. aikana, päivystysvastaanotto (hoitajat+lääkärit) on Kajaanin terveysasemalla. Paltamon terveysasemalla hoitajan vastaanotto (1-3 pv. Viikossa ??).

Lääkärit vastaanotto: Lääkärien kesäsijaisia on neljä (4) ja lisäksi kolme (3) pitempiaikaista sijaista.

Lääkärit Kajaanin seudun sairaala: Lääkärien kesäsijaisia on kaksi (2)

Hoitajat:

- yksi (1) kansanterveyshoitaja (kiireelliset)

- viisi (5) päivystävää sairaanhoitajaa (1 tarkkailu, 4 ajanvaraus- ja vast.ottohoitajaa)

- kaksi (2) tk-avustajaa Teppanan ta:lla

- kolme (3) tk-avustajaa keskustan ta:lla

- yksi (1) tka reseptiliikenne ja arkisto ?

- 1-(2) tekstinkäsittelijää

Sotkamo:

Terveysasemalla päivystysmiehitys.

- töihin tulee kesäksi kolme (3) 4. vuosikurssin kandia, lisäksi kaksi (2) pidempiaikaista sijaista

Viikonloppupäivystys ostopalveluna la klo 9.00-18.00

Kuhmo:

Terveysasemalla päivystysmiehitys.

- Lääkärit: töissä yksi (1) vakituinen ja kaksi (2) kesäsijaista.

 

Viikonloppupäivystys ostopalveluna la-su klo 9.00-18.00

Ylä-Kainuu:

Toiminta Hyrynsalmella ja Puolangalla:

Terveysasemilla päivystävät sairaanhoitajat arkisin ma-pe 8-15

(yksi (1) henkilö/paikkakunta)

lääkäri käy

- Hyrynsalmella 1-2 kertaa/viikko ja

- Puolangalla 1kertaa/viikko

- kiertää vuodeosaston

- uusii reseptit

- tarkistaa inr:t (mitkä tuolloin katsottavana)

- muut juoksevat asiat

Päivystävät hoitajat antavat suoraan ohjeellisia aikoja Suomussalmen päivystävälle lääkärille.

Laboratorio toimii ko. paikkakunnilla sulun aikana yhden päivän viikossa (ke) Hyrynsalmella ja 2 päivää viikossa (ti, pe) Puolangalla.

Toiminta Suomussalmella:

Ylä-Kainuun päivystystoiminta. Henkilöstönä päivystysmiehitys.

Päivystys Suomussalmella:

- arkisin ma-to klo 8-20, pe 8-18.00

- viikonloppuisin la-su 9-18.00 ostopalveluna

Röntgen ja laboratorio toimivat sulun aikana Suomussalmella päivittäin.

 

2. Sairaanhoidon palvelut

Ensihoito, anestesia ja tehohoito:

Viikko 26 (25.6. - 1.7.2007)

- 2 ryhmää + varallaolo

- päiväkirurgia kiinni

Viikot 27-30 (2.7. - 29.7.2007)

- 1 ryhmä + varallaolo

- päiväkirurgia kiinni

Viikko 31 (30.7. - 5.8.2007)

- 2 ryhmää + varallaolo

- päiväkirurgia kiinni

Viikko 32 (6.8. - 12.8.2007)

- 5 ryhmää + varallaolo

- päiväkirurgia auki

Kipupoliklinikka suljettu 11.6. - 24.6.2007.

Radiologia:

- MR on suljettu laitteen vaihdon takia 18.6.2007 alkaen arviolta syyskuun loppuun saakka

- radiologien lomien aikana ei ajanvaraustutkimuksia angiossa, TT:ssä ja UÄ:ssä paitsi UÄ:n konsulttipäivinä

Terveysasemien röntgenit:

- ajanvarauspohjissa supistuksia röntgenhoitajien lomien aikana eri terveysasemilla

Laboratoriopalvelut:

Keskussairaalan laboratorio:

Kliininen fysiologia ja Isotooppitutkimukset

- Tehdään vain päivystystutkimukset 25.6.-30.7.2007

- Luuntiheysmittauksia tehdään normaalisti (ajanvaraus!)

 

Kliininen neurofysiologia

- ENMG-tutkimuksia ei tehdä ajalla 25.6.-3.8.2007

Terveysasemien laboratorioiden toiminta:

- Kajaanin, Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen terveysasemien laboratoriot palvelevat supistetulla henkilökunnalla päivystystapauksia varten

 

- Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemien laboratorioiden näytteenotot suljettu 25.6.-30.7.2007

Väinehuolto:

Välinehuollon toiminta sopeutetaan muiden toimintayksiköiden, erityisesti vastaanottotoiminnnan ja hammashuollon kesän toimintaan eri terveysasemilla ja terveyskeskussairaaloissa aikaisempien vuosien mallin mukaan. Tarkkoja tietoja seutukunnissa tulevista kesän supistuksista ei vielä ole, mutta Sotkamossa, Kuhmossa, Suomussalmella välinehuolto toimii oletettavasti normaalisti, Hyrynsalmen ja Paltamon, ehkä myös Puolangan(?) välineistö huolletaan vastaanottotoiminnan ja hammashuollon supistusten ajan Kaksilla.

 

3. Perhepalvelut

Lasten somaattinen sairaanhoito

Lastenosaston sulku on 25.6.-31.8.07 osasto toimii 8-paikkaisena (puolet sairaansijoista on suljettu)

Lastenosastolla vähennetään henkilökuntaa, kun potilasmäärät ovat vähäisempiä. Keskola toimii normaalisti.

Naistentaudit ja synnytykset

Naistentautien poliklinikalla sulku 21.6.07, 6.7.07, 20.7.07 ja 10.8.07,

Synnytysosastoa ei voida sulkea, ei myöskään vuodeosastoa kokonaan.

Lastenpsykiatria

Nuorisopsykiatria

Osasto 5 on kiinni 6.4.-9.4. 07 ja 13.7.-12.8.07

Jouluna 22.12.07-1.1.08

Nuorisopsykiatrian poliklinikka toimii koko ajan

Perheneuvola

Seutu 1 Kajaanin perheneuvola on kiinni 5.7.-20.7.2007


Seutu 2 Kuhmon perheneuvola on kiinni 16.7.-14.8.2007

Sotkamon perheneuvola on kiinni 25.6.-13.7.2007

Seutu 3 Suomussalmen perheneuvola on kiinni 9.7.-27.7.2007

Puhelinpäivystys yli seutujen virka-aikaan sulkujen aikana

Perheneuvola on täysin kiinni 9.7.-13.7.2007

Kehitysvammahuollon poliklinikka

Toimii kesällä supistetussa muodossa

Kehitysvammaisten toimintakeskukset

Kehitysvammaisten päivätoiminta:

Seutu 1

Pihlajan toimintakeskus, Kajaani kiinni 2.-29.7.2007

Seutu 3

- Toimintakeskus Päivälä ja päivätoiminta,Suomussalmi kiinni 25.6.-12.8.2007

- Toimintakeskus Vihlakka, Puolanka kiinni 25.6.-5.8.2007

- Päivätoiminta, Hyrynsalmi kiinni 25.6.- 5.8.2007

Sosiaalivirastot:

Seutu 1, ei sulkuja

Seutu 2, ei sulkuja

Seutu 3

- Suomussalmen sosiaalitoimisto kiinni 9.-22.7.2007

- Päivystys virka-aikana 8.00-16.00

- lastensuojeluasiat Tuula Halonen puh. 6156 6327 ja Marianne

Räisänen puh. 6156 6335

- toimeentulotukiasiat Rauni Pakka puh. 6156 6328 ja Laura Jun- tunen puh.6156 6332

Neuvolat

- toimivat supistetusti Ylä-Kainuussa kesä-elokuun aikana

Opiskelijaterveydenhuolto:

- sulku 25.6.-29.7.2007

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee toiminnan rajauksista ja antaa jatkosuunnitteluohjeet.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

©