Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 93Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 93
18.04.2007

Aila Suomisen oikaisuvaatimus

STLTK § 93

Aila Suominen on 16.3.2007 saapuneella oikaisuvaatimuksella vaatinut oikaisua osastonhoitaja Tuula Myllykankaan 28.2.2007 tekemään viranhaltijapäätökseen, jolla on päätetty laboratoriohoitajan työsuhteisen tehtävän vakinaisesta täyttämisestä.

Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessaan Suominen toteaa mm., että hän kokee tulleensa väärin kohdelluksi, koska hänelle ei sanottu selkeästi valintaperusteita. Hän haluaa valintapäätöksen kumoutuvan ja laboratoriohoitajan toimen uudelleen haettavaksi sekä sen, että osastonhoitaja Myllykangas ja lääkäri Ruuska ovat molemmat haastattelutilanteessa läsnä.

Liite nro: 1

Sairaanhoidon tulosalueella on ollut haettavana laboratorionhoitajan työsopimussuhteinen tehtävä. Hakuaika päättyi 16.2.2007 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tehtävää haki neljä (4) henkilöä, joista kolme (3) oli kelpoisuusehdot täyttäviä. Osastonhoitaja Tuula Myllykangas haastatteli kaikki kelpoisuusehdot täyttävät.

Oikaisuvaatimuksen johdosta pyydetyssä liitteenä olevassa vastauksessaan osastonhoitaja Myllykangas toteaa, että hän haastatteli kelpoisuusehdot täyttäneet hakijat käyttäen "Kuntatyö 2010, Rekrytointiopas kunta-alalle" liitteen haastattelukysymyksiä. Hän toteaa haastattelujen yhteydessä kertoneensa jokaiselle, että valintaa tehdessään hän keskustelee hakijoista laboratorion ylilääkäri Ruuskan kanssa.

Ylilääkäri Ruuskalle tekemänsä hakijoiden esittelyn ja keskustelun jälkeen päädyttiin valinnassa laboratoriohoitaja Tiina Lindholmiin, joka on antanut riittävän näytön tehtävään vaadittavasta osaamisesta ja työn hallinnasta sekä täyttää kelpoisuusehdot.

Liite nro: 2

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja sairaanhoidon palvelujen tulosaluejohtaja Esa Ahonen, puh. 0500-686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1) hylkää Aila Suomisen oikaisuvaatimuksen

2) pysyttää voimassa osastonhoitaja Tuula Myllykankaan 28.2.2007 tekemän viranhaltijapäätöksen koskien laboratoriohoitajan työsuhteisen tehtävää, koska päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksen tehnyt viranhaltija ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa sosiaali- ja terveysjohtaja muutti päätösehdotustaan ja esitti asian jättämistä pöydälle lisäselvitysten hankkimista varten.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi pöydälle jättöesityksen.

________

 

 

©