Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 94Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 94
18.04.2007

Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö/oikaisuvaatimus

STLTK § 94

Kalevalan kuntoutuskoti -säätiö on lähettänyt 15.3.2007 saapuneen oikaisuvaatimuksen sosiaali- ja terveysjohtajan 16.2.2007 tekemään hankintapäätökseen § 95, joka on otsikoitu fysioterapiapalveluiden hankinta Kainuun alueella.

Liitteenä olevassa oikaisuvaatimuksessa vaaditaan oikaisua ja lisäselvityksiä em. viranhaltijapäätökseen, jossa sosiaali- ja terveysjohtaja on logistiikkapäällikön esityksestä tehnyt päätöksen jalkaterapian, fysioterapian ja toimintaterapian osalta.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lisäselvityksiä mm. Sotkamon alueen toimintaterapiapalveluista, sotaveteraanien ja -invalidien kuntoutuspalveluiden toimintaterapian avokuntoutuksista Sotkamossa, Kuhmon sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien päiväkeskustoimintaan.

Liite nro: 3

Hankintatoimi on pyytänyt tarjoukset lehti-ilmoituksella marraskuussa 2006 ja ilmoitusta tarkennettiin 7.12.2006. Tarjousvertailussa on käyty läpi tarjoukset eri terapioiden mukaan ja pisteytykset on tehty tarjouspyynnön mukaisesti ja perusteltu palveluita hankkivien yksiköiden toimesta. Liitteenä olevassa hankintapäätöksen esityksessä on esitetty tarjousten mukaisesti hankittavaksi jalkaterapia, fysioterapia ja toimintaterapiapalveluita. Lisäksi esitetään, että hankitaan tarvittaessa muilta tarjouksensa jättäneiltä palveluja, jos asiakkaan vaatima erikoishoito on vain yhdeltä palveluntuottajalta saatavissa.

Liite nro: 4

Logistiikkapäällikkö Laila Härkönen oikaisuvaatimuksen johdosta antamassaan vastineessa todennut:

Vastineeksi Kalevalan kuntoutuskoti-säätiön oikaisuvaatimukseen seuraavaa:

"Hankintapäätös 16.2.2007/§95 on tehty siten, että siihen sisältyvän lauseen vuoksi palvelujen tarpeen mukaan ostoja voidaan suorittaa laajennettuna, joten toimintaterapiapalveluita voidaan ostaa Sotkamon kunnan alueella tarjouksen mukaisesti tarvittaessa.

Sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluita hankitaan Kuhmossa ja Sotkamossa tarjouksenne mukaan, mutta hankintapäätöstä tehtäessä hankinta on vertailtu tarjouspyynnön mukaan ja siten ryhmä- ja päiväkuntoutuksia ei ole erikseen mainittu.

Tarkennetaan hankintapäätöstä siten, että:

Sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluita hankitaan seuraavilta toimittajilta:Kajaani

Teppanan fysikaalinen hoitolaitos
veteraanikunt.

Otanmäen lääkintävoimistelu
veteraanikunt.

Kainuun Fysioterapia

veteraanikunt.

LS Fysioterapia Oy

veteraanikunt.

Fysioterapia Tarja Parviainen
veteraanikunt.

Kajaanin Kuntokeskus

veteraanikunt.

Hyrynsalmi

Fysioterapia Mira Oikarinen
veteraanikunt.

Kuhmo

Kuhmon JK-Fysioterapia
veteraanikunt.


Kuhmo ja Ristijärvi

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
veteraanikunt.

 

Sotkamo

Medifysi Oy


veteraanikunt.

Fysioesa


veteraanikunt.

Suomussalmi:

Ämmänsaaren Kuntoutus ay
veteraanikunt.

Laitos-, päivä- ja ryhmäterapiaa ovat myös tarjonneet

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö

Kajaanin Kuntokeskus

Ämmänsaaren Kuntoutus ay

joita voidaan tarvittaessa hankkia tarjousten mukaisesti."

Lisätietoja asiasta antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08)6156 2076, 044-270 4728 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen, puh. 0500-686 024 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) täsmentää sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkösen tekemää hankintapäätöstä siten, että sotainvalidien- ja veteraanien kuntoutuspalveluita hankitaan seuraavilta toimittajilta:

Kajaani

Teppanan fysikaalinen hoitolaitos
veteraanikuntoutus

Otanmäen lääkintävoimistelu
veteraanikuntoutus

Kainuun Fysioterapia

veteraanikuntoutus

LS Fysioterapia Oy

veteraanikuntoutus

Fysioterapia Tarja Parviainen
veteraanikuntoutus

Kajaanin Kuntokeskus

veteraanikuntoutus

Hyrynsalmi

Fysioterapia Mira Oikarinen
veteraanikuntoutus

Kuhmo

Kuhmon JK-Fysioterapia
veteraanikuntoutus


Kuhmo ja Ristijärvi

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
veteraanikuntoutus

 

Sotkamo

Medifysi Oy


veteraanikuntoutus

Fysioesa


veteraanikuntoutus

Suomussalmi:

Ämmänsaaren Kuntoutus ay
veteraanikuntoutus

2) toteaa, että laitos-, päivä- ja ryhmäterapiaa ovat myös tarjonneet

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö

Kajaanin Kuntokeskus

Ämmänsaaren Kuntoutus ay

joilta voidaan tarvittaessa hankkia em. palveluita tarjousten mukaisesti

3) pysyttää hankintapäätöksen muilta osin voimassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, Mikko Kanniainen ja Anneli Kinnunen esteellisenä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 13:15-13:18. Esteellisyysperusteena oli osallisuusjääviys. Esittelijänä tässä asiassa oli vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahonen.

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahosen ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

1) täsmentää sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkösen tekemää hankintapäätöstä siten, että sotainvalidien- ja veteraanien kuntoutuspalveluita hankitaan seuraavilta toimittajilta:

Kajaani

Teppanan fysikaalinen hoitolaitos
veteraanikuntoutus

Otanmäen lääkintävoimistelu
veteraanikuntoutus

Kainuun Fysioterapia

veteraanikuntoutus

LS Fysioterapia Oy

veteraanikuntoutus

Fysioterapia Tarja Parviainen
veteraanikuntoutus

Kajaanin Kuntokeskus

veteraanikuntoutus

Hyrynsalmi

Fysioterapia Mira Oikarinen
veteraanikuntoutus

Kuhmo

Kuhmon JK-Fysioterapia
veteraanikuntoutus


Kuhmo ja Ristijärvi

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö
veteraanikuntoutus

 

Sotkamo

Medifysi Oy


veteraanikuntoutus

Fysioesa


veteraanikuntoutus

Suomussalmi:

Ämmänsaaren Kuntoutus ay
veteraanikuntoutus

2) toteaa, että laitos-, päivä- ja ryhmäterapiaa ovat myös tarjonneet

Kalevalan kuntoutuskoti-säätiö

Kajaanin Kuntokeskus

Ämmänsaaren Kuntoutus ay

joilta voidaan tarvittaessa hankkia em. palveluita tarjousten mukaisesti

3) pysyttää hankintapäätöksen muilta osin voimassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Esa Ahosen päätösehdotuksen.

__________

©