Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 18.04.2007 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 18.04.2007 / Pykälä 96
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 96
18.04.2007

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2006 tilinpäätös

STLTK § 96

Maakuntahallitus on kokouksessaan 2.4.2007 § 92 päättänyt esittää maakuntavaltuustolle maakunnan vuoden 2006 tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin. Hallitus esittää, että vuoden 2006 alijäämä

7 210 014,59 euroa ja ammattiopiston ylijäämä 949 105,44 euroa kirjataan tilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Tarkempi alijäämän kattamissuunnitelma tehdään taloussuunnitelman 2008-2011 laatimisen yhteydessä.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuosien 2005 - 2006 tulos sisältäen Kainuun ammattiopiston liikelaitoksen tuloksen muodostuu seuraavasti:

 

 
2005
2006
Toimintatuotot
241 907 875,90
252 379 767,01
Toimintakulut
-240 550 280,43
-254 091 547,37
Toimintakate
1 357 595,47
-1 711 780,36
Rahoitus tuotot/kulut
-555 468,47
-369 831,17
Vuosikate
802 127,00
-2 031 318,61
Poistot
-3 753 862,56
-4 231 588,44
Satunnaiset erät
0,00
0,00
Tilikauden tulos
-2 951 735,56
-6 262 907,05
Rahastojen ja varausten muutokset
-870 877,96
+1 997,90
Tilikauden alijäämä
-3 822 613,52
-6 260 909,15

Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2005 verrattuna 10,5 milj. euroa eli 4,3 % ja vastaavat toimintakulut kasvoivat 3,5 milj. euroa eli 5,6 %. Kuntien rahoitusosuus kasvoi 6,9 milj. euroa eli 4,0 %.

Tulos satunnaisten erien jälkeen osoittaa alijäämää yhteensä

6 262 907,05 euroa. Tulos sisältää Kainuun ammattiopiston liikelaitoksen ylijäämää 949 105,44 euroa. Alijäämä ilman liikelaitoksen tulosta on 7 210 014,59 euroa.

Kainuun ammattiopiston johtokunta on tulouttanut vuoden aikana kehittämisrahastosta suunnitelman mukaisiin investointeihin yhteensä 190 900 euroa ja tehnyt tätä vastaavan poistoerolisäyksen 190 900 euroa.

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymältä Kainuun maakunnalle siirtyneen virkistysrahaston säännön mukaan rahastonpääomaa käytetään kanttiinien toiminnasta mahdollisesti syntyneiden alijäämien kattamiseen. Kanttiinin tuottama alijäämä vuodelta 2006 oli 1 997,90 euroa, joka katetaan rahastoa purkamalla.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikauden tulos varausten ja rahastosiirtojen jälkeen osoittaa alijäämää 6 260 909,15 euroa.

Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on taseessaan edellisvuosilta kertynyttä alijäämää 2 932 114,35 euroa. Vuoden 2006 lopussa kattamattomat alijäämät liikelaitos mukaan lukien olivat yhteensä

9 193 023,50 euroa.

Henkilöstöraportti jaetaan lautakunnalle erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 3

Lisätietoja vuosikertomuksesta antavat talousjohtaja Asta Tolonen, puh. 050 404 1224 ja suunnittelupäällikkö Helmi Tiri, puh.

044 797 0138 sekä henkilöstöjohtaja Aaro Rönkä henkilöstöraportista, puh. 044 710 0865 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

_________

 

 

©