Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 02.02.2005


 Pykälä   Otsikko
  22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  23 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  24 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  25 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma vuosille 2005 - 2008
  26 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Haataja Pauliinavarajäsen
  Leskinen Hannusosiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
 
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Nykänen Päiviymp.th. tulosalueen johtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Pääkkönen Tuomoterveysjohtaja
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja


©