Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.05.2007


 Pykälä   Otsikko
  132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  133 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  134 Yksilölliset apuvälineet
  135 Puheterapiapalvelut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä
  136 Osastonylilääkärin viran lakkauttaminen ja lastenneurologian ylilääkärin viran perustaminen
  137 Työsuhteisten ohjaajien tehtävien (toimien) perustaminen
  138 Virkojen ja työsuhteisten tehtävien (toimien) lakkauttaminen ja uusien perustaminen
  139 Talouden seurantaraportti ajalta 1.1.-30.4.2007
  140 Toimenpiteet vuoden 2007 talousarviossa pysymiseksi ja talouden tasapainottamiseksi
  141 Palveluiden järjestäminen lähi-, seudullisina- ja keskitettyinä palveluina
  142 Eettisen toimikunnan henkilövaihdos
  143 Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan muuttaminen maksulliseksi
  144 Ilmoitusasiat
  145 Suomen dementiahoitoyhdistyksen kannanotto
  146 Liiku Mieli Hyväksi 2006-2009 mielenterveyskuntoutujien liikunnan kehittämishanke
  147 Oulun hallinto-oikeus/kunnallisvalitus Määttä
  148 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kumppaniksi ry
  149 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/KVPS Tukena Oy
  150 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/L&M Monitoimiset Ky
  151 Pöytäkirjat
  152 Katsaus
  153 Toiminnan rajaus ja jatkosuunnitteluohjeet

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Koponen Maijavarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Heikkinen Helenahallintoylihoitaja
  Nykänen Päiviymp. th:n tulosaluejohtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Saari Maunovs. terveysjohtaja
  Selesniemi Pirjotalouspäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Härkönen Lailalogistiikkapäällikkö
  Kemppainen Marjopuheterapeutti


©