Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2007


 Pykälä   Otsikko
  263 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  264 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  265 Oikaisuvaatimus/Juntunen Anja
  266 Oikaisuvaatimus/Moilanen Eine
  267 Oikaisuvaatimus/Haverinen Maija
  268 Oikaisuvaatimus/Klemetti Irmeli
  269 Oikaisuvaatimus/Määttä Tuomo
  270 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2008
  271 Apulaisylilääkärin viran perustaminen
  272 Kahden sairaanhoitajan työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  273 Neljän perhetyöntekijän työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  274 Työterveyspsykologin ja sairaanhoitajan työsuhteisten tehtävien (toimien) perustaminen Kainuun Työterveys -liikelaitokseen
  275 Virkojen ja työsuhteisten tehtävien (toimien) lakkauttaminen ja uusien perustaminen
  276 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden 2008 kokousaikataulu
  277 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksiin osallistujat
  278 Kotihoidon tukipalvelumaksut vuonna 2008
  279 Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2008 - 2010
  280 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden täsmennys
  281 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan hyväksyminen
  282 Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion hinnasto 1.1.2008 alkaen
  283 Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2008
  284 Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratorion palveluhinnasto vuodelle 2008
  285 Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian palveluhinnastot vuodelle 2008
  286 Esitys toimintaterapian sarjahoitona toteutuvan avohoitokäynnin muuttamisesta maksulliseksi
  287 Viittomakielen tulkkipalvelujen palveluhinnasto vuodelle 2008
  288 Maksukäytännön muuttaminen suusairauksien poliklinikalla
  289 Toimintojen sulut ja supistukset
  290 Talouden seurantaraportti 31.10.2007 tilanteesta
  291 Kansanterveyslain 22 §:n mukaiset ja muiden palveluiden korvauslaskelmat vuonna 2008
  292 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja omaishoitajan vapaan järjestäminen 1.1.2008
  293 Palvelusetelin myöntämisperusteiden täsmentäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.1.2008 alkaen
  294 Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet 1.1.2008 alkaen
  295 Vanhusten kotipalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Osuuskunta Tukiporukka
  296 Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Hoivakoti Riihelän Keltasirkku Ay
  297 Oulun lääninhallitus/Sotkamon Kuntoutus Oy
  298 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ilmoitukset hintojen tarkistamisesta
  299 Oulun lääninhalllituksen sosiaali- ja terveysosasto/Betanian lastenkoti
  300 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Aittoranta Oy:n Palvelukoti
  301 Viranhaltijapäätökset
  302 Pöytäkirjat
  303 Ilmoitusasiat
  304 Katsaus
  305 Leikkauspalvelut
  306 Leikkauspalvelut Kajaanissa

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Jokelainen Anjajäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Haataja Pauliinavarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Nykänen PäiviYmp. th:n tulosaluejohtaja
  Saari Maunovs. terveysjohtaja
  Selesniemi Pirjotalouspäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Jääskeläinen Juhavs. henkilöstöjohjaja


©