Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 23.01.2008


 Pykälä   Otsikko
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Ensihoitojärjestelmän suunnitelma Kainuun maakunnan alueella
  4 Kehitysvammaisten ohjatun asumisen ryhmäkodin perustaminen Kajaanin Kuusanmäelle
  5 Oikaisuvaatimus/Siponen Sami
  6 Vanhuspalveluiden organisaatiouudistus
  7 Vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien pitkäaikaisen asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen hinnan tarkistus 1.1.2008
  8 Oikaisuvaatimus/Okkonen Riitta
  9 Vammaispalvelun perhehoitajien hoitopalkkiot, kulukorvaukset ja käynnistämiskorvaus 1.1.2008 lukien
  10 Vanhusten ja pitkäaiskaissairaiden perhehoito ja perhehoidon maksut 1.1.2008 lukien
  11 Mielenterveyspalvelujen perhehoidon maksut 1.1.2008 alkaen
  12 Leikkauspalvelut
  13 Leikkauspalvelut Kajaanissa
  14 Sosiaali- ja terveystoimialan johtosäännön muuttaminen
  15 Talousarvion 2008 täytäntöönpano-ohjeet
  16 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvallan delegointi
  17 Laskujen ja tositteiden hyväksyminen sosiaali- ja terveystoimialalla
  18 Investoinnit
  19 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille
  20 Eettisen toimikunnan henkilövaihdos
  21 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet
  22 Hoitoapulaisen työsuhteisen tehtävän (toimen) lakkauttaminen ja lähihoitajan työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  23 Sairaanhoitajan työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  24 Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon korjattu palveluhinnasto vuodelle 2008
  25 Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian korjattu ulkoinen palveluhinnasto vuodelle 2008
  26 Kainuun työterveys -liikelaitoksen maksut 10.3.2008
  27 Valtuustoaloite: Ristijärven ja Vuolijoen terveysasemien tulevaisuus
  28 Sotkamon kunnan Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta/esitys sotiemme veteraanien palvelujen kehittämiseksi
  29 Oulun lääninhallituksen päätös valtionavustuksen myöntämisestä Päihdehoitopalvelu Nuorille, PÄRE -hankkeeseen
  30 Oulun lääninhallituksen päätös Vammaispalvelujen saatavuuden ja erityisosaamisen parantaminen Kainuussa -kehittämishankkeesta annetun päätöksen muuttamisesta
  31 Oulun lääninhallituksen päätös jatkoajan myöntämisestä "Hoitotyön osaamisen johtaminen; terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä Kainuussa vv. 2006-2007" -hankkeelle
  32 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/A. Kaakinen Oy
  33 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kello-Kulta-Optiikka Eskelinen Ky
  34 Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Himaharju Oy
  35 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysoasto/Fysikaalinen hoitolaitos Axilla Oy
  36 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Hammaslääkäri Reijo Parkkinen
  37 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysoasto/Sotkamon Silmäasema & Ajankulma Ky
  38 Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Osuuskunta Puolangan Apupiste
  39 Vanhusten kodinhoito- sekä päivätoimintapalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Yrjö & Hanna Oy:n Onnela-koti
  40 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ilmoitukset hintojen tarkistamisesta
  41 Viranhaltijapäätökset
  42 Salaisten asiakirjojen käsittelyä sosiaali- ja terveystoimen alaisessa toiminnassa koskeva selvityspyyntö
  43 Ilmoitusasiat
  44 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Jokelainen Anjajäsen
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Kanniainen Mikkovarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Korhonen Joukomh:n edustaja
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Partanen Aarnoylilääkäri
  Angerman Jukkalääkintäesimies
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Pekkala Terhoprojektipäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja


©