Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 13.02.2008


 Pykälä   Otsikko
  45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  46 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  47 Kehitysvammaisten ohjatun asumisen ryhmäkodin perustaminen Kajaanin Kuusanmäelle
  48 Ensihoitojärjestelmän suunnitelma Kainuun maakunnan alueella
  49 Oikaisuvaatimus/Haataja Maria
  50 Vanhuspalveluiden organisaatiouudistus
  51 Työsuhteisten lähihoitajan tehtävien (toimien) perustaminen
  52 Järjestöille vuonna 2008 toimintatukena ja kohdeavustuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet
  53 Lääkärintodistusmaksut
  54 Potilasasiamies Liisa Vilmi-Johanssonin vuosikertomus vuoden 2007 potilasasiamiespalveluista
  55 Vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävän pitkäaikaisen asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen hinnan tarkistukset
  56 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös Sosioekonomiset terveyserot ja niiden kaventaminen Kainuussa -hankkeen rahoituksesta
  57 Pöytäkirjat
  58 Ilmoitusasiat
  59 Viranhaltijapäätökset
  60 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Jokelainen Anjajäsen
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Korhonen Joukomh:n edustaja
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Keränen Penttisairaalainsinööri
  Angerman Jukkalääkintäesimies


©