Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 09.04.2008


 Pykälä   Otsikko
  82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  83 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  84 Päivitetty SAS-toimintasääntö
  85 Mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävän pitkäaikaisen asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen hinnan tarkistukset
  86 Palvelusetelin myöntämisperusteet Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.5.2008 alkaen
  87 Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja yksityisissä hoitokodeissa 1.5.2008 alkaen
  88 Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten asumis- ja hoivapalveluiden sekä lasten/nuorten ympärivuorokautisen ammatillisen perhekotihoidon puitesopimusten option käyttäminen ajalla 1.9.2008-28.2.2011
  89 Siivouspalveluiden kilpailuttamisen käynnistäminen - Toiminnan kustannusten arviointi omana toimintana
  90 Osastonsihteerin työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  91 Varusmiesten vapaa-aikana tarvitsemien terveydenhuollon puhelinneuvontapalvelujen kehittäminen yhteistyössä Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanssa
  92 Sosiaaliasiamies Reijo Ingetin selvitys vuoden 2007 sosiaaliasiamiespalveluista
  93 Sosiaali- ja terveyslautakunnan seminaari
  94 Sosiaali- ja terveydenhoullon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta
  95 Palvelun veloitushintojen muutos/MedOne Oy
  96 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Sotilaslääketieteen Keskus
  97 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
  98 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Instru Optiikka Oy
  99 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kajaanin Kello ja Silmäoptikko Oy
  100 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Lyhytaikaishoitoyksikkö Tervakartano
  101 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Hoitokoti Kallio
  102 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Hoitokoti Toppila
  103 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kiekkotien Ryhmäkoti
  104 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Hoivakoti Suvanto Oy
  105 Ilmoitusasiat
  106 Pöytäkirjat
  107 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Jokelainen Anjajäsen
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Kanniainen Mikkovarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Korhonen Joukomh:n edustaja
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Tyrmi Seijapalveluneuvoja


©