Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 07.05.2008


 Pykälä   Otsikko
  108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  109 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  110 Sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä harjoittaville järjestöille vuonna 2008 myönnettävät kohdeavustukset
  111 Sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet/Kotihoidon tehostaminen etä- ja mobiiliteknologialla KOTE-hanke
  112 Erikoistuvan lääkärin viran lakkauttaminen ja erikoislääkärin viran perustaminen
  113 Kainuun maakunta -kuntayhtymän henkilöstöraportti vuodelta 2007
  114 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätös
  115 Kainuun Keskuspesula Oy:n ilmoitus hinnankorotuksesta
  116 Palveluiden veloitushintojen muutokset Coronaria Hoitoketju Oy, MedOne Oy ja Mediverkko Oy
  117 Kuhmon puheterapiapalveluiden järjestäminen
  118 Perhehoidon asiakasmaksut
  119 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Loue Oy
  120 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysoasto/Sosiaalipäivystyksen järjestäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän alueella
  121 Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry.
  122 Ostopalvelusopimus/Sotkamon vanhaintukisäätiö
  123 Pöytäkirjat
  124 Ilmoitusasiat
  125 Viranhaltijapäätökset
  126 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Jokelainen Anjajäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Haataja Pauliinavarajäsen
  Jääskeläinen Juhavs. henkilöstöjohtaja
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö


©