Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 127


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 127
28.05.2008

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

STLTK § 127

Kuntalain 58 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 §:n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi 22.5.2008.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________


Edellinen asia | Seuraava asia©