Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 136Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 136
28.05.2008

Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksujen täydentäminen

STLTK § 136

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 9.4.2008 § 89 kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksuista Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja yksityisissä palvelukodeissa 01.05.2008 alkaen.

Tuolloin päätettiin periä koululaisten loma-aikojen päivätoiminnan aterioista maksua 4,00 euroa/päivä.

Ko. maksua ei kuitenkaan saada periä alle 16-vuotiailta, sillä kyseessä on osittainen ylläpito, joka asiakasmaksulain 4 §:n 2 kohdan mukaan on alle 16-vuotiaille maksuton.

Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelupäällikkö Liisa Horttana, puh. 08 6156 5063, 044 750 2160 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että koululaisten loma-aikoina järjestettävän päivätoiminnan aterioista ei peritä maksua.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Keskustelun kuluessa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja esitti asian vetämistä pois listalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen.

__________

©