Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 139
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 139
28.05.2008

Mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävän pitkäaikaisen asumis- ja hoivapalvelujen puotesopimuksen hinnan tarkistukset

STLTK § 139

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi tiedoksi 23.1.2008 § 7 ja 13.2.2008 § 55 sekä 9.4.2008 § 85 vanhusten ja asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävien pitkäaikaisen asumis- ja puitesopimuksen hintojen tarkistuksia 1.1.2008-1.3.2008 voimaan tulevista hinnankorotuksista.

Puitesopimukset ovat voimassa 1.9.2006 - 31.8.2009.

Hinnat olivat sitovia 31.12.2007 saakka, jonka jälkeen hinta on muutettavissa vain kerran kalenterivuodessa. Hintojen nostamisesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys ja perustelu kaksi (2) kuukautta etukäteen, jonka perusteella kuntayhtymä kutsuu palveluntarjoajan hintaneuvotteluihin. Kiinteän hinta-ajan jälkeen hintoja voidaan tarkistaa henkilökustannusten osuudelta palkkakustannusindeksin mukaisesti ja muiden kustannusten osuudelta elinkustannusindeksin mukaisesti sekä tarjouspyynnön sopimusehtojen mukaisesti.

Palveluntuottajien kanssa käydyissä hintaneuvotteluissa käytettiin palkkakustannusindeksiä = ansiotasoindeksiä ja elinkustannusindeksiä. Palkkakustannusindeksi oli kesäkuussa 2006 124,5 ja syyskuussa 2007 129, josta saadaan prosenteiksi 3,9%. Elinkustannusindeksi oli kesäkuussa 2006 1624 ja syyskuussa 2007 1671, joka prosenteiksi muutettuna on 2,9%.

Palvelukokonaisuuden vuorokausihinta jakautui henkilökustannuksiin ja muihin kustannuksiin. Henkilökustannusten osuus on 80% (ansiotasoindeksi 3,9 %) ja muiden kustannusten 20 % (elinkustannusindeksi 2,9 %).

Palveluntuottajien kanssa käytyjen hintaneuvottelujen hinnantarkistusliitteiden pohjalta koottu 1.3.2008 voimaan tulleista hinnankorotuksista oleva taulukko on liitteenä.

Liite nro: 5

Lisätietoja asiasta antavat talouspäällikkö Pirjo Selesniemi, puh. (08) 6156 7335, 044 7101 335 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen mukaan järjestettävien tukipalvelujen puitesopimuksen hinnan tarkistuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

 

 

©