Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 141Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 141
28.05.2008

Lasten- ja Nuortenkoti Kimppa

STLTK § 141

Lasten- ja Nuortenkoti Kimppa /Virpi Mäkäräinen on lähettänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitetun seuraavan sisältöisen selvityksen:

Hyvät sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet,

Tietooni on tullut, että Kainuun maakunta -kuntayhtymä on aikeessa jatkaa lastensuojelulain laitoshoidon puitesopimuksia optiolla. Haluan saattaa tietoonne, että maakunnan sisälle on puitesopimusten ollessa voimassa syntynyt uusia palveluntuottajia, joista yksi on Lasten- ja Nuortenkoti Kimppa Paltamon Melalahdessa.

Oulun lääninhallitus on myöntänyt luvan yksikön toimintaan 1.8.2007, jonka jälkeen toiminta käynnistyi välittömästi. Toiminnan pohjana on vankka kokemus alalta, upeat ja käytännölliset fyysiset tilat sekä niiden loistava sijainti mm. lasten/nuorten koulunkäynnin kannalta. Yksiköstä löytyy kahdeksan ympärivuorokautista laitospaikkaa, neljä paikkaa itsenäisen asumisen harjoitteluun sekä kaksi turvakoti paikkaa. Olemme toimintamme alusta alkaen noudattaneet yksikössä uuden lastensuojelulain vaatimaa henkilöstön määrää suhteessa asiakkaiden määrään. Tästä johtuen, toiminnan ollessa täydessä käynnissä työllistämme vähintään 12 kainuulaista ammattiosaajaa.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän lastensuojelun sijoituksista suuri osa menee tällä hetkellä maakunnan ulkopuolelle. Eikö maakunnan talouden kannalta olisi edullisinta, jotta rahat jäisivät maakunnan rajojen sisäpuolelle? Hoitovuorokauden hinnassa Lasten- ja Nuortenkoti Kimppa kykenee täysin kilpailemaan puitesopimuksen piirissä olevien lastensuojeluyksiköiden kanssa ja tuottaa samoja palveluja jopa edullisemmin.

Tärkeintä kuitenkin tässä on sijoituksessa olevan lapsen ja nuoren etu. Tätä painottaa myös uusi lastensuojelulaki 4 §:ssään. Usein on järkevää ja tulevaisuutta ajatellen hyvä sijoittaa lapsi/nuori lähelle omaisiaan, jotta mahdollinen yhteydenpito ja perheen kanssa tehtävä työ perheen jälleenyhdistämiseksi sujuisi mahdollisimman kivuttomasti. Pyydänkin siis teitä miettimään kuinka uusien, varsinkin maakunnan sisälle syntyneiden, yksiköiden mukaan ottaminen palveluntuottajaksi onnistuu käytännön tasolla.

Lautakunnan kokouksessa on nähtävillä Lasten ja Nuortenkoti Kimpan tarjous tarjottavista palveluista.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©