Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 143
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 143
28.05.2008

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Ilmoituksenvarainen yksityinen sosiaalipalvelutoiminta ohjeustus

436/61/616/2008

STLTK § 143

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on lähettänyt 28.4.2008 sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi ilmoituksen varainen yksityinen sosiaalipalvelutoiminta -ohjeistuksen OLH-2008-01820/So-17.

Kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tehtävänä on valvoa yksityistä ilmoituksenvaraista sosiaalipalvelutoimintaa. Yksityisen sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelutoimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalilautakunnalle tai muulle vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Kunta toimittaa paperit omalla lausunnollaan varustettuna edelleen lääninhallitukselle.

Lääninhallitus merkitsee yksityisen sosiaalipalveluntuottajien rekisteriin mm. seuraavat palvelut:

- sosiaalipalvelut, joiden osalta jo palvelun sisällön perusteella voidaan päätellä kyseessä olevan sosiaalipalveluja jossa hoitoon osallistuvalla henkilökunnalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain mukainen kelpoisuus

- kotipalvelun tukipalvelut (esim. siivous- ja ateriapalvelut), siltä osin kun palvelu perustuu viranomaisen tekemään päätökseen (esim. ostopalvelusopimus tai palveluseteli) tai sosiaalihuollon toteuttajan ja asiakkaan väliseen kirjalliseen sopimukseen sekä keskinäiseen palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan (sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki 6-7 §)

Lääninhallituksen ohjekirje OLH-2008-01820/So-17 (28.4.2008) on liitteenä.

Liite nro: 7

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston 28.4.2008 antaman ohjekirjeen OLH-2008-01820/So-17.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

©