Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 144Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 144
28.05.2008

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Sinivakka Oy

38/17/173/2007

STLTK § 144

Palvelukoti Sinivakka Oy on pyytänyt Oulun lääninhallitukselta lupaa yksityisen sosiaalipalvelun luvan muuttamiseksi siten, että kaksi (2) vanhusasiakkaiden intervallipaikkaa muutetaan yhdeksi vanhusasiakkaiden pysyväispaikaksi. Tällöin vanhusasiakkaiden yksikön paikkaluku on 10 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja lisäksi palvelukodissa on neljän (4) vammaisasiakkaan yksikö niin ikään tehostettua palveluasumista.

Oulun lääninhallitus on 25.4.2008 antamallaan päätöksellä OLH-2008-02464/So-17ml myöntänyt Palvelukoti Sinivakka Oy:lle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti 1.5.2008 lukien siten, että vanhusten kaksi (2)intervallipaikkaa muutetaan vanhusasiakkaiden yhdeksi pysyväispaikaksi. Palvelukodin vanhusasiakkaiden Karpalo -nimisen yksikön paikkamäärä on tämän jälkeen 10 paikkaa. Tämän lisäksi Palvelukoti Sinivakka Oy:llä on neljän (4) asiakkaan Lakka -niminen vammaisyksikkö saman toimitilan toisessa kerroksessa. Toimialana on ympärivuorokautinen tehostettu palveluasuminen.

Ratkaisun ehdoissa todetaan, että yksikön henkilökunnan määrä tulee olla mitoitukseltaan 0,57 sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanutta hoivatyössä työskentelevää työntekijää asukasta kohden. Henkilöstön kokonaismäärä on vähintään kahdeksan (8) sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanutta työntekijää.

Toimintayksikön vastuuhenkilönä on sosiaaliohjaaja, sosionomi AMK, Outi Väyrynen.

Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava lääninhallituksen lupa. Vastuuhenkilön muuttumisesta ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava lääninhallitukselle kertomus toiminnasta.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen 25.4.2008 tekemän päätöksen OLH-2008-02464/So-17ml.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©