Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 145Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 145
28.05.2008

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Spartacon Finland Oy c/o Arja Seilosen vastaanotto

486/61/616/2008

STLTK § 145

Spartacon Finland Oy c/o Arja Seilosen vastaanotto on pyytänyt Oulun lääninhallitukselta lupaa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen osoitteessa Kainuuntie 88, Kuhmo.

Yksikössä tuotettavia palveluita ovat hammaslääkärin vastaanottotoiminta. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana on hammaslääkäri Anna Katarina Sarvela.

Lääninhallitus on 9.5.2008 antamallaan päätöksellä numerot OLH-2008-02427/So-35ml ja OLH-2008-00695/So-35 myöntänyt luvan yksityisten palvelujen tuottamiseen hakemuksen mukaisesti.

Terveydenhuollon palvelujen tuottajan on vuosittain annettava lääninhallitukselle kertomus toiminnastaan. Jos palvelujen tuottaja muuttaa tässä päätöksessä tarkoitettuja terveydenhuollon palveluja olennaisesti tai lopettaa niiden antamisen, sen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti lääninhallitukselle. Palveluja annettaessa on toimintayksikössä oltava toiminnan edellyttämä henkilökunta. Lupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen 9.5.2008 antaman päätöksen numerot OLH-2008-02427/So-35ml ja OLH-2008-00695/So-35.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©