Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 128Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 128
28.05.2008

Pöytäkirjantarkastajien valinta

STLTK § 128

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anja Jokelaisen ja Ahti Leinosen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©