Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 146Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 146
28.05.2008

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry

406/61/616/2008

STLTK § 146

Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry on pyytänyt Oulun lääninhallitukselta yksityisen terveydenhuoltopalvelujen antamista koskevan luvan muuttamista. Muutoksena on esitetty, että lääninhallitus hyväksyisi uudeksi terveydenhuollon palveluksi sairaanhoitajan, terveydenhoitajan palvelut/kotisairaanhoito. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana on terveydenhoitaja Virpi Pitkäaho.

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 29.4.2008 antanut asiassa päätöksen numerot OLH-2008-02485/So-35ml ja OLH-2008-01277/So-35. Ratkaisussaan lääninhallitus on tehnyt hakemuksessa pyydetyt muutokset Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry:lle 26.2.2003 myönnettyyn lupaan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Muutoksesta on tehty merkintä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen 29.4.2008 antaman päätöksen numerot OLH-2008-02485/So-35ml ja OLH-2008-01277/So-35.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

©