Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 147Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 147
28.05.2008

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysoasto/Betanian lastenkodin säätiö

1066/61/616/2007

STLTK § 147

Betanian lastenkodin säätiö on hakenut Oulun lääninhallitukselta lupaa yksityisen sosiaalipalvelutoiminnan muuttamiseen. Hakija on pyytänyt luvan muuttamista siten, että vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Aamuruskon yhteydessä oleva yksi huone muutetaan turvakotipaikaksi.

Palveluja tuottava yksikkö on Betanian lastenkodin säätiö ja palveluja tuottava toimintayksikkö Toivola. Luvanvarainen palveluala ja hoitopaikat on ensi- ja turvakodit/lapsiperheet yksi (1) hoitopaikka. Toimintayksikön vastuuhenkilönä on sosiaalikasvattaja Ahti Veteläinen.

Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto on 28.4.2008 tekemällään päätöksellä numero OLH-2008-02325/So-17ml myöntänyt palvelujen tuottajalle Betanian lastenkodin säätiölle luvan sosiaalipalvelujen antamiseen hakemuksen mukaisesti 15.12.2007 lukien kuitenkin siten, että turvakotitoiminta ei häiritse vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Aamuruskon toimintaa.

Toiminnan olennaiseen muuttamiseen on saatava lääninhallituksen lupa. Vastuuhenkilön muuttumisesta ja toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle. Palvelujen tuottajan on vuosittain annettava kertomus toiminnastaan lääninhallitukselle.

Muutoslupa on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Oulun lääninhallituksen 28.4.2008 antaman päätöksen OLH-2008-02325/So-17ml.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©