Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 148Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 148
28.05.2008

Ilmoitusasiat

911/37/371/2007

1068/37/371/2007

880/37/371/2007

STLTK § 148

1) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on 16.4.2008 antanut maksatuspäätöksen Itä-Suomen Innovatiiviset toimet -ohjelmasta Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi Kainuussa -hankkeelle. Maksatushakemukseen perustuvia hyväksyttyjä kustannuksia ajalla 1.7.-31.12.2007on yhteensä 50.483,61 euroa. Avustusta maksetaan yhteensä 41.017,93 euroa, josta EAKR:n avustus 29.343,60 ja SM:n avustus 11.674,33 euroa.

2) Pohjois-Suomen työsuojelupiiri on lähettänyt 18.4.2008 saapuneet seuraavat tarkastuskertomukset:

Hoitokoti Kallio: 2.4.2008 tehdyn seurantatarkastuksen tarkastuskertomuksessa nro 08/759 työnantajalle ei annettu kehotuksia, mutta annettiin seuraavat toimintaohjeet:

- Työnantaja muuttaa ilmoituksensa mukaisesta lokakuun 2008 loppuun mennessä inva-WC:n pytyn sijoittelun siten, että asukas voidaan auttaa pytylle ergonimisesti oikein. Työfysioterapeutti arvioi tarvittavat muutokset.

- Työnantaja lisää ilmoituksensa mukaisesti lokakuun 2008 loppuun mennessä hoitokoti Kallion ja terveyskeskuksen välisen kevyenliikenteen kulkureitin valaistusta vähintään 50 luksiin.

Kajaanin keskushammashoitola: 2.4.2008 tehdyn seurantatarkastuksen tarkastuskertomuksessa nro 08/760 työnantajalle ei annettu kehotuksia eikä toimintaohjeita.

Paltamon laitoshoito:2.4.2008 tehdyn seurantatarkastuksen tarkastuskertomuksessa nro 08/761 työnantajalle ei annettu kehotuksia eikä toimintaohjeita.

Ristijärven kotihoito: 2.4.2008 tehdyn seurantatarkastuksen tarkastuskertomuksessa nro 08/762 työnantajalle ei annettu kehotuksia, mutta annettiin seuraava toimintaohje:

- Piha-alueen valaistusta tulee tehostaa siten, että se on työntekijöiden kulkureitille ei jää katvealueita ja valaistusvoimakkuus on vähintään 30 luksia.

2) Maakuntahallitus I on 21.4.2008 § 114 merkinnyt tiedoksi ja päättänyt antaa Puolangan kunnanhallitukselle vastineiden mukaisen vastauksen Puolangan kunnanhallituksen Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallituksen käsiteltäväksi siirtämään kansalaisaloitteeseen.

3) Maakuntahallitus I on 21.4.2008 § 116 päättänyt, että ensihoito ja sairaankuljetus järjestetään maakunnallisena. Maakunnallistaminen toteutetaan siten, että Kajaani, Sotkamo ja Kuhmo järjestetään omana toimintana. Suomussalmi jatkaa omana toimintana. Puolanka, Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Vuolijoen taajama kilpailutetaan. Toiminta järjestetään uudella tavalla sosiaali- ja terveyslautakunnan 23.1.2008 § 3 hyväksymän aikataulun puitteissa siten, että tarvittava kilpailutus on toteutettu 1.9.2008 mennessä ja toiminta alkaa 1.1.2009.

Maakuntahallitus edellyttää, että sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa vuosittain ensihoidon ja sairaankuljetuspalveluiden tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta ja päättää seurannan antamien tulosten perusteella viimeistään v. 2012 järjestää ne kokonaisvaikuttavuudeltaan tehokkaimmalla tavalla joko omana toimintana tai ulkopuolisilta hankittavina palveluina lautakunnan johtosäännön 6 § 3 mom. mukaisesti.

4) Valtiokonttorille on 9.5.2008 annettu maakunnallisen veteraaniasiamiehen tekemä selvitys vuoden 2007 aikana maksetun kuntoutusmäärärahan käytöstä.

 

Ennakkona maksettu määräraha vuonna 2007
1 092 652,74
Vuonna 2006 määrärahasta käyttämättä jäänyt osuus maksettu 15.8.2007
33 288,43
Yhteensä
1 112 941,17
Vuoden2007 määrärajan käyttö 1.1.2007-31.3.2008
1 092 547,75
Vuoden2006 määrärahan osuuden käyttö 15.8.-31.12.2007
33 288,44
Käyttämättä jäänyt määräraha
104,98


Avokuntoutusta ajalla 1.1.2007-31.3.2008 on saanut 441 henkilöä 3.958 käyntikerralla. Päiväkuntoutusta on saanut 72 henkilöä yhteensä 720 hoitopäivää. Laitoskuntoutusta ajalla 1.1.2007-31.3.2008 on saanut 440 rintamaveteraania yhteensä 5.231 hoitopäivää ja veteraanien 48 aviopuolisoa yhteensä 465 päivää.

5) VARTU -varhain tukemalla turvallinen lapsuus toimintamalli perhetyön -hankkeen loppuraportti on valmistunut ja se jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliittenä.

Erillisliite nro: 2

6) Hoitotyön osaamisen johtaminen Kainuussa -projektin loppuraportti on valmistunut ja se jaetaan lautakunnalle esityslistan erillisliitteenä.

Erillisliite nro: 3

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©