Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 149Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 149
28.05.2008

Katsaus

STLTK § 149

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi lautakunnalle katsauksessa:

1) kuntajohtajien kanssa 26.5.2008 pidetystä neuvottelusta ja

2) lääninhallituksen edustajien kanssa 27.5.2008 pidetystä neuvottelusta

3) totesi, että 1.1-30.4.2008 väliseltä ajalta olevan taloudenseuranta-arvion mukaan ennuste on saman suuntainen kuin aikaisemminkin. Seuraavassa lautakunnan kokouksessa käydään läpi neljännesvuoden raportti yksityiskohtaisemmin.

4) leikkausjonojen purkutilanteesta.

Raili Tervo toi terveiset 14.5.2008 pidetystä Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja järjestöjen edustajien tapaamisesta.

Sanni Väisänen kertoi Paras-hankkeen seminaarista. Seminaariin osallistuivat lautakunnan edustajina Tapani Kemppainen ja Sanni Väisänen.

Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja kertoi Kaste-hankkeen etenemisestä Pohjois-Suomessa.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©