Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 150


Edellinen asia | Seuraava asia

Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 150
28.05.2008

Maanrakennusurakkasopimuksen hyväksyminen

STLTK § 150

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.3.2007 § 76 perustaa rakennustoimikunnan päivystyspoliklinikan ja nopean diagnostiikan yksikön rakennushankkeen suunnittelua ja valmistelua varten. Maakuntahallitus nimesi edustajansa rakennustoimikuntaan 2.4.2007 § 99.

Hankkeen ohjaukseen perustettu rakennustoimikunta on osaltaan hyväksynyt hankkeen laajuuden ja alustavan kustannusarvion.

Maakuntahallitus on hyväksynyt 10.9.2007 § 201 hankkeen alustavan kustannusarvion ja laajuuden sekä antanut luvan hankkeen jatkovalmisteluun.

Rakennustoimikunta on pyytänyt 5.5.2008 klo 12.00 mennessä urakkatarjousta maarakennustöiden 1. vaiheen urakka-asiakirjojen mukaisesti.

Määräaikaan mennessä saatiin kolme (3) hyväksyttävää tarjousta. Tarjouskilpailuun ilmoittautui kaikkiaan neljä (neljä) urakoitsijaa, mutta yksi (1) urakoitsija ei jättänyt tarjousta.

Tarjouksen jätti Skanska Infra Oy, NCC Roads Oy ja Niska & Nyyssönen Oy.

Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt Skanska Infra Oy. Teknisissä palveluissa laadittu urakkasopimus jaetaan lautakunnalle.

Maakuntahallituksen 7.1.2008 § 19 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hankinnoista ja sopimuksista, joiden hankinta-arvo ylittää 350.000 euroa päättää hallitus/lautakunta.

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 ja sairaalainsinööri Pentti Keränen, puh. 08 6156 2590, 060 515 6080 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy maanrakennusurakkasopimuksen ja oikeuttaa vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkösen maakunta -kuntayhtymän puolesta allekirjoittamaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Skanska Infra Oy välisen liitteen mukaisen maanrakennusurakkasopimuksen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Puheenjohtaja tiedusteli, että ottaako lautakunta asian tässä kokouksessa käsittelyyn. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa asian käsiteltäväkseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

___________


Edellinen asia | Seuraava asia©