Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 129Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 129
28.05.2008

Sairaankuljetusta ja ensihoitoa koskeva hankinta

STLTK § 129

Kainuun maakunta -kuntaythymän materiaalipalvleuissa on valmisteltu sairaankuljetusta ja ensihoitoa koskevan hankinnan tarjouspyyntöä. Lautakunnalle jaetaan erillisliitteenä tarjouspyyntöluonnos.

Erillisliite nro: 1

Lisätietoja asiasta antavat logistiikkapäällikkö Laila Härkönen, puh.08 6156 2076, 044 270 4728 ja vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskustelee asiasta ja antaa jatkovalmisteluohjeita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti tarjouspyyntöluonnokseen täsmennyksiä ja täydennyksiä. Lautakunta hyväksyi tarjouspyyntöluonnoksen ja päätti, että tarjouspyyntö julkaistaan kuluvan vuoden kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin ylilääkäri Aarno Partasta, joka poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13:45.

_____________

©