Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 132Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 132
28.05.2008

Osastosihteerin työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen

STLTK § 132

Operatiivisen vastuualueen osastonsihteeriresurssit,erityisesti kirurgian poliklinikalla (kaksi sihteeriä) ovat riittämättömät. Koko operatiivisella vastuualueella on ollut vuonna 2007 15 808 hoitopäivää, 3 827 hoitojaksoa ja 22.946 käyntiä. Kaikista käynneistä kirurgian poliklinikan käyntien osuus on ollut vuonna 2007 noin 10.000 potilaskäyntiä.

Osastonsihteerin työpanosta tarvitaan potilaiden vastaanottoon/ilmoittautumiseen, lähetteen kirjaamiseen ja käsittelyyn, puhelinneuvontaan, tekstien kirjoitukseen, potilaslaskutukseen jne. esim. kirurgian poliklinikka tarvitsee koko ajan varahenkilöstöä tekstien kirjoitukseen, läheteasioihin yms. lisäapua (esim. vuonna 2007 75 % henkilötyövuodesta).

Operatiivisen vastuualueen klinikkasihteerin tehtävät on hoitanut tähän saakka konservatiivisen vastuualueen klinikkasihteeri. Konservatiivisen vastuualueen sihteerimuutoksista johtuen, nämä tehtävät siirtyvät 1.5.2008 alkaen operatiiviselle vastuualueelle. Näiden tehtävien siirtyminen lisää sihteeritarvetta operatiivisella vastuualueella entisestään eikä kenenkään osastonsihteerin työnkuvaan mahdu enää lisätehtäviä. Tarvitaan yhden osastonsihteerin vakanssin lisäys.

Yhden osastonsihteerin vakanssin perustaminen ei aiheuta lisäkuluja, koska vuoden2008 budjetin sijais- ja varahenkilömäärärahoissa on varauduttu sihteerivajeen paikkaamiseen.

Lisätietoja asiasta antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044 777 3033 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle ja edelleen maakuntavaltuustolle, että se päättää perustaa 1.7.2008 alkaen osastosihteerin työsuhteisen tehtävän (toimen), vakanssinumero 000965 ja hinnoittelutunnus 03HOI040, taso 3.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

©