Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Pöytäkirja 28.05.2008 | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kokous 28.05.2008 / Pykälä 134
Sosiaali- ja terveyslautakunta
§ 134
28.05.2008

Virkojen ja työsuhteisten tehtävien (toimien) lakkauttaminen ja uusien perustaminen

STLTK § 134

Maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön 21 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää maakuntavaltuusto.

Perustetun viran palkkauksen vahvistaa ao. viranhaltijan valinnasta päättävä viranomainen.

Ennen viranhaltijan palkkauksen vahvistamista tai työsuhteisen palkasta sopimista tulee asiasta kuulla henkilöstöjohtajaa.

Esityslistan liitteenä on esitykset virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja uusien työsuhteisten tehtävien (toimien) perustamisesta.

Asianosaisia on kuultu.

Liite nro: 1

Lisätietoja asiasta antavat vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh. 044-777 3033 ja vs. henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen, puh. 044-797 0239 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää maakuntahallitukselle ja edelleen maakuntavaltuustolle, että virkojen ja työsuhteisten tehtävien (toimien) lakkauttaminen ja uusien perustaminen hyväksytään liitteen nro 1 mukaisena.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Hyväksyi päätösehdotuksen.

__________

 

©