Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 28.05.2008


 Pykälä   Otsikko
  127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  128 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  129 Sairaankuljetusta ja ensihoitoa koskeva hankinta
  130 Kesäkuun kokousajankohdan mahdollinen muuttaminen
  131 Lähihoitajien työsuhteisten tehtävien (toimien) perustaminen
  132 Osastosihteerin työsuhteisen tehtävän (toimen) perustaminen
  133 Ohjaajien työsuhteisten tehtävien (toimien) perustaminen
  134 Virkojen ja työsuhteisten tehtävien (toimien) lakkauttaminen ja uusien perustaminen
  135 Laskujen ja tositteiden hyväksyiminen sosiaali- ja terveystoimialalla
  136 Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksujen täydentäminen
  137 Kuntalaisaloite ravitsemusterapeuttien lisäämiseksi Kainuun maakunnan alueelle
  138 Muutokset ja toiminnan rajaukset palvelupisteissä kesällä 2008
  139 Mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten asumis- ja hoivapalvelujen puitesopimuksen sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaan järjestettävän pitkäaikaisen asumis- ja hoivapalvelujen puotesopimuksen hinnan tarkistukset
  140 Asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen vanhusten julkisissa asumispalveluissa (tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidossa
  141 Lasten- ja Nuortenkoti Kimppa
  142 Vanhusten kotihoitopalveluissa palvelusetelijärjestelmään palveluntuottajaksi Palvelukoti Aittoranta Oy
  143 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Ilmoituksenvarainen yksityinen sosiaalipalvelutoiminta ohjeustus
  144 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Sinivakka Oy
  145 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Spartacon Finland Oy c/o Arja Seilosen vastaanotto
  146 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Suomussalmen Vanhustentaloyhdistys ry
  147 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysoasto/Betanian lastenkodin säätiö
  148 Ilmoitusasiat
  149 Katsaus
  150 Maanrakennusurakkasopimuksen hyväksyminen

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Jokelainen Anjajäsen
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Tervo Railijäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Kanniainen Mikkovarajäsen
  Juutinen Eerovarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Partanen Aarnoylilääkäri
  Komulainen Astavastuualuepäällikkö


©