Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.07.2008


 Pykälä   Otsikko
  172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  173 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  174 Sairaankuljetusta ja ensihoitoa koskeva hankinta
  175 Terveydenhuollon maksut 1.8.2008 alkaen
  176 Erikoissairaanhoidossa ja erityishuollossa perittävät asiakasmaksut 1.8.2008 alkaen
  177 Suun terveydenhuollossa perittävät maksut 1.8.2008 alkaen
  178 Kehitysvammaisten asumis- ja tukipalvelumaksut Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja yksityisissä hoitokodeissa 1.8.2008 alkaen
  179 Palvelusetelin myöntämisperusteiden täsmentäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.8.2008 alkaen
  180 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiota ja omaishoitajan vapaan järjestäminen 1.8.2008 alkaen
  181 Kotihoidon maksut 1.8.2008 alkaen
  182 Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoitokodeissa ja yksityisissä hoitokodeissa maakunnan asiakkailta perittävät maksut 1.8.2008 alkaen
  183 Palvelusetelin myöntämisperusteiden täsmentäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vanhuspalveluissa 1.8.2008 alkaen
  184 Toimintaterapian sarjahoitona toteutuvasta avohoitokäynnistä perittävän maksun tarkistaminen 1.8.2008 alkaen
  185 Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan maksun tarkistaminen 1.8.2008 alkaen
  186 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Palvelukoti Onni Oy
  187 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Paltamon hoitokoti
  188 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Terveystila Oy
  189 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Vision Medical Oy
  190 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Matti Tampio Oy
  191 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/US-palvelut Ky
  192 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kainuun Näkökulma Oy
  193 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto/Kirjokansi/Varttuneen väen päiväpalvelut
  194 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta
  195 Ilmoitusasiat
  196 Pöytäkirjat
  197 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Jokelainen Anjajäsen
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Kanniainen Mikkovarajäsen
 
  Ahonen Esavs. sos.- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Korhonen Joukomh:n edustaja
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Partanen Aarnoylilääkäri


©