Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2008


 Pykälä   Otsikko
  300 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  301 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  302 Yksilöhuoltojaoston täydentäminen
  303 Lausunto Kainuun ympäristökeskuksen biologisten jätteiden käsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (EJK-hanke)
  304 Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2008 - 2010 päivitys vuodelle 2009
  305 Eläinlääkäreiden eläinlääkintähuollon 14 §:n 1 momentin mukaisten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2009
  306 Palvelusetelin myöntämisperusteiden täsmentäminen Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluissa 1.1.2009 alkaen
  307 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vammaispalveluiden myöntämisperiaatteiden tarkistaminen 1.1.2009
  308 Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkipalvelujen palveluhinnasto 1.1.2009 alkaen
  309 Kainuun maakunta -kuntayhtymän erikoissairaanhoidon ja erityishuollon palveluhinnasto vuodelle 2009
  310 Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian hinnastot vuodelle 2009
  311 Puitesopimusten mukaiset hinnantarkistukset 1.1.2009
  312 Kansanterveyslain 22 §:n mukaiset ja muiden palveluiden korvauslaskelmat vuonna 2009
  313 Sosiaali- ja terveysministeriöltä Pohjois-Suomen Kaste -hankkeen rahoituksesta haettava yhteishanke "Terveempi Pohjois-Suomi" kohdistuu kunta/kuntayhtymien terveyden edistämisen ja johtamisen rakenteiden kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
  314 "Tervein mielin Pohjois-Suomessa" yhteishanke sosiaali- ja terveysministeriön Kaste -hankkeen rahoituksesta haettavaksi
  315 Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratorion hinnasto vuodelle 2009
  316 Kainuun ikäihmisten neuvottelukunnan aloite/Kainuun maakunta -kuntayhtymän ikääntymispoliittisen strategian laatimiseksi
  317 Kajaanin vanhusneuvoston aloite/Omaishoitajien terveystarkastusten aloittaminen
  318 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta
  319 Ilmoitusasiat
  320 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Jokelainen Anjajäsen
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Mustonen Juhajäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Kanniainen Mikkovarajäsen
 
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
  Korhonen Joukomh:n edustaja
  Piirainen Raimomh:n 1. vpj
  Kinnunen Annelimh:n 2. vpj.
  Nykänen Päiviymp.terveydenhuollon johtaja


©