Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 30.03.2005


 Pykälä   Otsikko
  62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  63 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  64 Sosiaaliasiamies Tuula Kinnusen kertomus sosiaaliasiamiestoiminnasta vuonna 2004
  65 Sosiaali-potilasasiamies Eila Jokelainen-Keräsen kertomus sosiaali-potilasasiamiestyöstä vuonna 2004
  66 Potilasasiamies Liisa Vilmin kertomus potilasasiamiestoiminnasta vuonna 2004
  67 Eläinlääkäreiden keskinäinen tehtäväjako
  68 Elintarvikevalvontasuunnitelma vuodelle 2005
  69 Tuoteturvallisuusvalvonnan valvontasuunnitelma vuodelle 2005
  70 Lausunto Pohjois-Suomen ympäristövirastolle Juuan Dolomiittikalkki Oy:n vesitalous- ja ympäristölupahakemuksesta
  71 Polulle Oman Mentorin Ohjauksessa (=POMO) -hankkeen kehittämiskumppanuussopimus
  72 Sotkamon vanhuspalvelujen käyttäjien ja heidän omaistensa oikaisuvaatimus kotihoidon vuoden 2005 tukipalvelumaksuihin
  73 Oulun lääninhallituksen päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankehakemuksiin
  74 Terve kunta -verkosto
  75 Virkojen ja tehtävien lakkauttaminen
  76 Katsaus
  77 Ilmoitusasiat

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
 
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Nykänen Päiviymp.th. tulosalueen johtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Kinnunen Tuulasosiaaliasiamies


©