Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 27.04.2005


 Pykälä   Otsikko
  78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  79 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  80 Hyteke-hankkeeseen osallistuminen
  81 Terveysjohtajan palkka 1.1.2005
  82 Perhepalvelujohtajan, vanhuspalvelujohtajan sekä ympäristöterveydenhuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten palvelujen tulosalueen johtamistehtävän ja sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtamistehtävien palkat 1.1.2005
  83 Terveysjohtajan tehtävien hoitaminen
  84 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kesäkuun kokousajankohdan siirtäminen
  85 Kuntakierroksen aikataulu kunnittain
  86 Sotkamon vanhuspalvelujen käyttäjien ja heidän omaistensa oikaisuvaatimus kotihoidon vuoden 2005 tukipalvelumaksuihin
  87 Oulun lääninhallituksen päätös keltakuumerokotuskeskukseksi nimeämisestä
  88 Mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueen palvelumaksuja Kainuun maakunta -kuntayhtymässä vuonna 2005
  89 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueella
  90 Kainuun maakunta -kuntayhtymän laboratorion ja patologian tarkistettu palveluhinnasto vuodelle 2005
  91 Vaasan hallinto-oikeuden päätös Kuusakoski Oy:n valitukseen ympäristölupa-asiassa
  92 Aloite yksityisten hoiva- ja hoitokotien valvonnasta
  93 Järjestöille vuonna 2005 toimintatukena, kohdeavustuksina ja ostopalvelusopimuksina myönnettävien avustusten myöntämisperusteet
  94 Oulun lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston päätökset vastuutahojen muutoksista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin
  95 Oulun lääninhallituksen päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin
  96 Oulun lääninhallituksen selvitys vuoden 2003 lasten ja nuorten psykiatrian valtionavustuksen käytöstä
  97 Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön maakunnallisen asiantuntijatyöryhmän nimittäminen
  98 Sopimus erikoissairaanhoidon palvelujen, lääkkeiden, apteekkimateriaalin ja hoitotarvikkeiden myymisestä puolustusvoimille
  99 Toiminnan rajaus ja jatkosuunnitteluohjeet
  100 Osallistuminen Medi Tieto Oy:n perustamiseen
  101 Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio osaksi perusterveydenhuollon toimitaa -hanke
  102 Sosiaali- ja terveystoimialan toimintakatsaus tulosalueittain ajalta 1.1.-31.3.2005
  103 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Nykänen Riittavarajäsen
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
 
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Nykänen Päiviymp.th. tulosalueen johtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Juntunen Anittayliopettaja
  Rönkä Aarohenkilöstöjohtaja


©