Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2005


 Pykälä   Otsikko
  104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  105 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  106 Terveysjohtajan palkka 1.1.2005
  107 Perhepalvelujohtajan, vanhuspalvelujohtajan sekä ympäristöterveydenhuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten palvelujen tulosalueen johtamistehtävän ja sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen johtamistehtävien palkat 1.1.2005
  108 Oulun lääninhallitus sosiaali- ja terveysosasto/Umpikujasta Rauno Lehtonen Oy
  109 Oulun lääninhallitus sosiaali- ja terveysosasto/Marian Kartano Oy:n toiminnan laajennus
  110 Oulun hallinto-oikeus/Ahtonen Päivi, Immonen Aila ja Törmänen Leena
  111 Sosiaali- ja terveysministeriön päätökset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäkishankehakemuksiin
  112 Suomen Hammaslääkäriliitto ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Suun ja Terveydenhoidon Ammattiliitto ry, Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ry, Terveyden edistämisen keskus ry ja Kansanterveyslaitos/Terveellinen kouluympäristö
  113 Kainuun ympäristökeskus/Palokankaan lämpölaitosta koskeva ympäristölupa
  114 Aloite palvelubussin saamiseksi Mökkikylä-Salmijärvi-Hannusranta suunnalle
  115 Tauno Ronkaisen aloite sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteiden muuttamisesta
  116 Kotihoidon tukipalvelumaksujen muuttaminen
  117 Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion sijaintipaikkaa koskeva päätös
  118 Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation muuttaminen
  119 Eettisen toimikunnan toimikausi
  120 Talouspäällikön ratkaisuvalta vahingonkorvausasioissa
  121 Vaativan kuntoutuksen yksikön perustaminen Kajaanin sairaalan yhteyteen
  122 Ortopedian ostopalvelusopimukset 2005
  123 Radiologian ostopalvelusopimukset 2005
  124 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Horto Ilkkavarapuheenjohtaja
  Kemppainen Railijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
 
  Leskinen Hannumh:n pj
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Nykänen Päiviymp.th. tulosalueen johtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Aronpää HeikkiKainuun ymp.kesk. johtaja
  Rönkä Aarohenkilöstöjohtaja


©