Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 15.06.2005


 Pykälä   Otsikko
  125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  126 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  127 Terveysjohtajan viransijaisen valinta
  128 Ilmoitusasiat
  129 Oulun lääninhallitus sosiaali- ja terveysosasto/Kajaanin Pelastakaa Lapset ry:lle muutos sosiaalipalveluntuottajan lupaan
  130 Osallistuminen Medi Tieto Oy:n perustamiseen
  131 Tauno Ronkaisen ja Raili Tervon aloite Kainuun vanhuspoliittisen strategian laatimisesta
  132 Raino Jääskeläisen vetoomus Vuolijoen Päiväpysäkki -toiminnan turvaamisesta
  133 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankehakemukseen
  134 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2005
  135 Kajaanin kaupungin ja Kajaanin Palvelutalosäätiön välisen sopimuksen muuttaminen
  136 Järjestöille vuonna 2005 kohdeavustuksina ja ostopalvelusopimuksina myönnettävät avustukset
  137 Asiakkaan vapaa valinnan -oikeus
  138 Kainuun maakunnan lasten- ja äitiysneuvolan, perhesuunnitteluneuvonnan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon terveystarkastuohjelmat
  139 Maakunnan terveysasemilla tapahtuvan lakisääteisen lääkärien antaman hoidon ja palvelun järjestäminen
  140 Asiakasmaksujen alentaminen/perimättä jättäminen vanhusten asumispalveluissa ja kotihoidossa
  141 Kuntakierros
  142 Lausunto Mondo Minerals Oy:n kaivoksen ja tehtaan laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
  143 Katsaus

 Osallistuja  Tehtävä
  Kemppainen Tapanipuheenjohtaja
  Leinonen Ahtijäsen
  Moilanen Penttijäsen
  Määttä Annelijäsen
  Ronkainen Taunojäsen
  Tervo Railijäsen
  Tolonen Kaisajäsen
  Turpeinen Pekkajäsen
  Väisänen Sannijäsen
  Haataja Pauliinavarajäsen
  Pääkkönen Tuomososiaali- ja terveysjohtaja
  Repo Marjattasihteeri
 
  Kyllönen Merjamh:n edustaja
  Juntunen Hannumh:n 1 vpj.
  Rissanen Maijamh:n 2 vpj.
  Ahonen Esash-palv. tulosalueen johtaja
  Nykänen Päiviymp.th. tulosalueen johtaja
  Pikkarainen Maritakehittämispäällikkö
  Tolonen Eijavanhuspalvelujohtaja
  Ylävaara Helenaperhepalvelujohtaja
  Saari Maunomt-palv.ja riipp.vast.al.pääll
  Huusko Maurinaistent. ja synn.ylilääkäri
  Jousimies Juttaympäristöinsinööri


©